Flyspot - Zarejestruj się

Zarejestruj się

Utwórz konto (pamiętaj o aktywacji konta po jego założeniu)


Zarejestruj się
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Aerotunel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. informacji handlowych drogą elektroniczną oraz – wyłącznie w celu wysyłki powyższych wiadomości – na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
Tak
Nie

Administratorem Twoich danych osobowych (‘Dane Osobowe ’) jest AEROTUNEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., z siedzibą w Warszawie, 00-090, Al. Solidarności 75/26, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587608, NIP: 5252533508, e-mail: recepcja@flyspot.com (‘Aerotunel ’).

Dane Osobowe będą przetwarzane przez Aerotunel dla celów niezbędnych do wykonania umowy pomiędzy Użytkownikiem a Aerotunel, dotyczącej usług świadczonych przez Aerotunel (w szczególności usługi lotów w tunelu aerodynamicznym lub symulatorze lotu) bądź sprzedaży produktów oferowanych przez Aerotunel. Ponadto, Aerotunel może wykorzystywać Dane Osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w szczególności marketingu usług świadczonych przez Aerotunel, w tym profilowania Danych Osobowych dla powyższych potrzeb, z zastrzeżeniem, iż Użytkownik ma prawo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych Osobowych dla celów, o których mowa w niniejszym zdaniu.

Dla celów marketingowych Aerotunel może również przetwarzać Dane Osobowe na podstawie odrębnie wyrażonej zgody Użytkownika. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne, a Użytkownik może ją w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Danych Osobowych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Użytkownik ma prawo wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw można wnieść w szczególności w formie elektronicznej, na adres administratora: recepcja@flyspot.com.

Dane Osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Aerotunel, np. agencjom marketingowym i podwykonawcom naszych usług.

W przypadku nabycia usługi lotu w tunelu aerodynamicznym, Twoje Dane Osobowe (imię i nazwisko) będą widoczne na tablicy świetlnej umieszczonej wewnątrz budynku Aerotunel, w ‘kolejce lotów’. Pamiętaj, że podczas rezerwacji lotu możesz - edytując odpowiednie pole swojej rezerwacji - umieścić w kolejce lotu jedynie Twój pseudonim (nick) wprowadzony przez Ciebie w szczegółach rezerwacji.

Dane Osobowe będą przechowywane przez Aerotunel - dla potrzeb realizacji umowy: w przypadku Użytkowników, którzy założyli konto w serwisie internetowym Aerotunel - przez okres korzystania z serwisu i 12 miesięcy od ostatniego zalogowania do serwisu, natomiast w przypadku pozostałych Klientów Aerotunel – przez okres realizacji umowy i 6 miesięcy po tym okresie.

W odniesieniu do Danych Osobowych przetwarzanych dla potrzeb marketingowych, Aerotunel będzie je przetwarzać do czasu uzyskania ewentualnego sprzeciwu Użytkownika bądź cofnięcia zgody przez Użytkownika.

Użytkownik ma prawo do żądania od Aerotunel dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne dla potrzeb realizacji umowy z Aerotunel.